Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik

Uluslararasılaşma, günümüz eğitim kurumlarının başarı kriterlerinin birisi haline gelmiş bulunmaktadır. Yurtdışı kurumlarla geliştirdiği iş birliği, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, uluslararası Ar-Ge projelerine katılım durumu yanında en doğal ölçüm de kurumda eğitim almakta olan uluslararası öğrencilerdir. Uluslararası öğrencilerin getirileri sadece bununla sınırlı kalmıyor, üniversitelere başta mali kaynak anlamında katkı sağlamanın yanında kampüs çeşitliliği, geniş dünya tanımı, sosyo-kültürel, akademik alanlarda da değerlidirler.

Bu ve diğer birçok günümüz trendleri uluslararası öğrenciliği teşvik etmektedir, dolayısıyla sayılarda artış bekleniyor. UNESCO 2019 verilerine göre Dünyada uluslararası öğrenci sayısı 6.063.665’ti ve son güncel istatistik 2020 verilerine göre bu sayı 6.361.963’e ulaşmıştır (UNESCO, 2019, 2020). Dünyanın önde gelen ülkeleri başta olmak üzere bu pastadan daha fazla pay almak için yarış içindeler.

Türkiye de bu alanda aktif, iddialı ülkelerden birisidir ve son 10 yılda uluslararası öğrenci sayısı 48.183’ten 301.694’e ulaştı. 2022’de Türkiye, uluslararası öğrenci sayısına göre dünyadaki ilk 10 ülke sıralamasına girerek dünya sıralamasında onuncu, Avrupa ülkeleri sıralamasında beşinci ülke olmuştur (2022-2023 Akademik Yıl Açılış Töreni YÖK Sunumu).

Uluslararası öğrenciliğin ev sahibi ülkelere kısa ve uzun vadede ekonomik katkı başta olmak üzere siyasi, jeopolitik, sosyal-kültürel ve akademik anlamda büyük getirileri olduğunu gelişmiş ülkelerin tecrübeleriyle, alanda rekabetleriyle kanıtlamaktadırlar.

Bu sayfada 2023 yılına yönelik dünyadaki ve Türkiye’deki uluslararası öğrencilik ile ilgili güncel bilgiler verilmiştir.

Türkiye Uluslararası Öğrenci Haritası

İllerin üzerine gelerek ilde okuyan uluslararası öğrenci sayısını görebilirsiniz.