UDEF | Uluslararası Öğrencilik

Sık Sorulan Sorular

Uluslararası öğrencilere yönelik Türkiye'deki eğitim özelinde sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

1Özel üniversitelere genel başvuru kriterleri nelerdir?
Özel üniversiteler başvuru ve kayıt konusunda devlet üniversitelerine göre daha esnek davranabilmektedir. Özel üniversiteler lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerden temel kriter olarak YÖS, SAT, GMAT, GRE gibi uluslararası geçerliği olan sınav sonuç belgesi istemektedir. Bunların dışında bazı özel üniversiteler ulusal üniversiteye giriş sınav sonuç belgesini de kabul edilmektedir. Özel üniversiteler aynı zamanda yurtdışından sınavsız olarak da öğrenci kabul etmektedir. Bu şekilde başvurmak için en önemli temel kriterler şuanlardır.

1. Pasaport
2. Diploma
3. Transkript
4. Dil sertifikası(varsa)
5. Referans
6. Başvuru ücreti(varsa)
7. Ulusal Üniversiteye Giriş Sınav Sonuç Belgesi(varsa)
2Özel üniversitelerin kayıt başvuru tarihleri ne zaman?
Özel üniversitelerin kayıt tarihleri Lisans ve Lisansüstü programlarına göre farklılık göstermekle bitlikte genel olarak Mayıs-Aralık ayında alınmaktadır. Fakat bu tarihler Güz dönemi programları için gereçlidir. Bahar dönemi Lisansüstü programlarının başvurusu Ocak- Mart ayı arasında alınmaktadır.
3Devlet üniversiteleri genel başvuru kriterleri nelerdir?
Devlet üniversiteleri başvuru ve kayıtla ilgi özel üniversitelerle hemen hemen aynı süreci izlemektedir. Devlet üniversiteleri tıpkı özel üniversiteler gibi YÖS, SAT, GMAT, GRE gibi uluslararası geçerliği olan sınav sonuç belgesi istemektedir. Bunların dışında Türkiye Bursları aracılığıyla getirilen öğrencileri de kabul etmektedir. Devlet üniversiteleri özellikle de küçük şehirlerde bulunan üniversiteler özel üniversitelere benzer şekilde sınavsız olarak öğrenci kabul etmektedir. Bu şekilde başvurmak için en önemli temel kriterler şuanlardır.

1. Pasaport
2. Diploma
3. Transkript
4. Dil sertifikası(varsa)
5. Referans
6. Başvuru ücreti(varsa)
7. Ulusal Üniversiteye Giriş Sınav Sonuç Belgesi(varsa)
8. Sosyal yetenek(varsa)

NOT: Devlet üniversiteleri sınavsız öğrenci alımlarında son mezuniyet not ortalamasına önem vermektedir.
4Devlet üniversitelerinin kayıt başvuru tarihleri nelerdir?
Devlet üniversitelerin başvuru tarihleri Lisans ve Lisansüstü programlarına göre farklılık göstermekle bitlikte genel olarak Mayıs-Temmuz ayları arasında, kesin kayıt tarihleri ise Eylül-Kasım arasında alınmaktadır. Fakat bu tarihler Lisans ve Lisansüstü Güz dönemi programları için gereçlidir. Bahar dönemi Lisansüstü programlarının başvurusu Ocak- Mart ayı arasında alınmaktadır.
5YÖS sınavı nedir? Ne zaman yapılır?
YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen Uluslararası öğrencilerin Üniversite başvurularında kullandıkları üniversite giriş sınavıdır. YÖS sınavı şu ana kadar merkezi bir sınav değildi. Ancak 2023 itibariyle merkezi sınav sistemine geçildi. YÖS sınav tarihleri üniversitelere göre değişmektedir. Fakat genel olarak Mayıs-Ağustos ayları arasında yapılmaktadır.
6TÖMER nedir? Ne için gereklidir?
Türkçe Öğretim Merkez’lerinin amacı öğrencilere Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek bu konuda yeterlilik kazandırmaktır. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’nin her hangi bir üniversitesinde eğitim almak istemesi durumunda TÖMER sertifikası gerekmektedir. Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen bir uluslararası öğrencinin Devlet ya da özel fark etmeksizin mutlaka Türkçe dil yeterliliğine sahip olması gerekmektedir. Fakat dil yeterlilik seviyesi konusunda üniversiteler farklı bir süreç izleyebilmektedir. Bazı üniversiteler C1 dil sertifikası isterken bazıları ise en az B2 dil sertifikasına sahip olan öğrencileri kabul etmektedir.
7İkamet İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Pasaport (aslı ve fotokopisi)
4 adet biometrik fotoğraf
İkamet Randevu Formu
Öğrenci Belgesi
Sağlık sigortası
İkamet kart bedelinin ödendiğini gösterir makbuz
Yerleşim Yerini Gösterir Belge

Not: Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan de talep edilebilir.
8Öğrenci Belgemi veya transkriptimi nasıl alabilirim?
Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden talepte bulunabilir veya E-devlet üzerinden çıkarabilirsiniz.
9Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası Nedir ve Nereden Alınır?
90 günden fazla Türkiye'de ikamet edecek olan yabancı vatandaşlara İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından kimlik numarası verilmektedir. İkamet izin belgesi başvurusu yapıldıktan sonra 90 gün içinde alınacak olan belgede bu numara yer almaktadır.
10Denklik belgemi nasıl ve nereden alabilirim?
Yurt içinde denklik işlemi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından, yurt dışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri tarafından düzenlenmektedir. Denklik Belgesi için başvurularınızı bu kurumlara yapabilirsiniz. Yurtdışındaki ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından elde edilen karneler, transkriptler, öğrenim belgeleri, sertifikalar, ayrılma belgeleri ve diplomaların asıllarıyla denklik işlemi gerçekleştirilir. Ancak, bu belgelerin asılları kaybedilmişse, öğrenci yurt dışında eğitim gördüğü okul müdürlüğünden onaylı suret ve fotokopilerle de denklik işlemi yapabilirsiniz.

Yurtiçinde denklik başvurusu e-denklik üzerinden de başvurulabilir: https://edenklik.meb.gov.tr/
11Üniversite kaydımı dondurmak istiyorum, ne yapabilirim?
Sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, yurtdışında eğitim gibi sebepler veya beklenmedik zorunlu olaylar nedeniyle üniversitenin ilgili Fakültesine eğitim öğretim dönemi başlamadan önce kayıt dondurma talebinde bulunabilirsiniz. Bu talebi dilekçeyle belgeleyerek başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
12Genel Sağlık Sigortası işlemlerini en geç ne zamana kadar yapmalıyım?
Üniversiteye kaydınızı yaptırdıktan sonra en geç üç ay içerisinde Genel Sağlık Sigortası için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na başvurmanız gerekmektedir. İlk üç ay içinde kaydı yeniletmeyen öğrenciler, üniversite eğitimleri süresince bir daha kayıt başvurusu yapma hakkına sahip olamazlar. Bununla birlikte, özel sigorta yaptırma seçeneğiniz bulunmaktadır.
13Yaşadığım Şehirde barınma olanakları nelerdir?
Üniversite öğrencileri, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yanı sıra üniversite yurtları ve özel yurtlardan yararlanabilirler. Ayrıca, öğrenci evlerinde de konaklama imkânı bulunmaktadır.
14Banka Hesabı nasıl açtırabilirim?
İkamet tezkereniz ve pasaportunuzla hesap açmak istediğiniz bankaya başvurarak, banka hesabı açtırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
15Kayıt dondurduğum döneme ait katkı payını yatırmalı mıyım?
Kayıt dondurma süresince katkı payı veya öğrenim ücreti tahsil edilmez.
16Kayıt yenilemediğim dönemde kaydım silinir mi?
Hayır, kayıt yenileme yapmayan öğrencilerin kayıtları silinmez. Ancak, Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri dönemler öğrenim süresinden sayılır. Ayrıca kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
17Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?
Sınavlar, Üniversite Akademik Takviminde belirtilen süreler içinde Dekanlık/Müdürlük tarafından ilan edilen programlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Sınav tarihlerini, öğrenci otomasyon sistemi, kayıtlı olduğunuz birimin internet sayfası veya ilan panolarından öğrenebilirsiniz.
18Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?
Kayıt yenileme işlemi, Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ders seçimi yaparak danışmanınıza onaylatmanız ve ardından ilgili banka hesabına katkı payı/öğrenim ücreti ödemenizle tamamlanır. Bu işlemler sırasıyla gerçekleştirilmekte olup, kesinleşen ders alma formunuzun bir kopyasını ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemesini gösteren banka dekontunu eğitim-öğretim döneminin ilk haftaları içinde kayıtlı olduğunuz Birim Öğrenci İşlerine teslim etmeniz gerekmektedir.

Başka Sorunuz mu Var?

Bu sayfada yer alan soruların haricinde başka sorularınız varsa UDEF Çözüm Merkezi veya Derneklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.