OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/fe86345d36.jpg

Bâb-ı Âlem'in düzenlediği ülke tanıtım ve yemek gününde bu defa öğrenciler Kırgızistan'ı tanıdı.

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği'nin her hafta rutin olarak düzenlediği ülke tanıtım ve yemek gününde bu defa misafir öğrenciler Kırgızistan'ı yakından tanıma fırsatı buldu.

1 Mayıs Perşembe günü Bab-ı Alem'de gerçekleşen ülke tanıtım ve yemek günü'nde öğrenciler Kırgızistan'ı tanıdı.Kırgızistan Öğrenci Platformu'ndan Alisher İmamov’un yaptığı sunumda Kırgızistan’la ilgili çok ilginç bilgiler aktarıldı.

Kırgızistan Orta Asyada yerleşmiş olup yüz ölçümü 199.951 km² ve 2009 tahminlerine göre 5.482.000  kgnüfusa sahiptir. Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile sınır komşuluğu bulunmaktadır. Başkenti Bişkek şehridir.

Ülkenin tarihini kronolojik olarak sıraladığımızda Göktürk Kağanlığı, Kırgız Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Moğol İmparatorluğu, Çarlık Rusyası, Sovyet Döneminde yönetilmiş ve 31 Ağustos 1991 de bağımıslığını kazanmış ve  Kırgızistan Cumhuriyeti olarak 25 Aralık 1991 yılında tanınmıştır. Ülkenin resmi dili Kırgızca ve Rusça’dır.

Kırgızistan’ın resmi dini İslam’dır. Müslüman oranı %76′dir. Ayrıca %18 Hristiyan, %6 diğer dinlerin mensupları bulunur.

Ülke ekonomisi tarım ve madenciliğe dayalıdır. Daha çok hayvancılık kesimi ağırlıklı bir tarım ekonomisi hâkimdir. Başlıca tarım ürünleri buğday, pamuk, şekerpancarı, mısır, tütün, sebze ve meyvedir. Dağlık bölgelerde yarış atları yetiştirilir, tavşan beslenir, arıcılık yapılır. En çok küçükbaş hayvan beslenir.Kırgızistan’da 1970′li yıllarda çeşitli madenler çıkarılmaya başlanınca maden sektörü büyük hızla gelişmiştir. Makine, otomotiv, gıda, çimento, cam ve konserve fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır. Akarsu üzerlerinde kurulan hidroelektrik santralleri ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunur. Ülkede 600 civarında sanayi kuruluşu vardır.Ülkede son yıllarda doğal güzelliklerin etkisi ile turizm faaliyetleri de hızlanmakta ve bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

 

Personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sunum bittikten sonra Kırgızistan’a özgü beş parmak ve borsok yemekleri ikram edildi.

event-news-white

News from our associations