OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/a5ef9e730e.jpg

AKÜ ev sahipliğinde Karahisar UÖD, Afyon İHH ve genç İHH ortak katılımıyla bir tanışma kahvaltısı düzenlendi

Karahisar UÖD Tanışma Kahvaltısı

Afyon Kocatepe Üniversitemizin ev sahipliğinde Karahisar UÖD, Afyon İHH ve genç İHH ortak katılımıyla bir tanışma kahvaltısı düzenlendi.

05 Aralık Cumartesi tarihinde üniversitemiz ev sahipliğinde Karahisar UÖD ve Afyon İHH ortak olarak katıldıkları tanışma kahvaltısında yerli ve misafir öğrencilerimiz bir araya geldi. Toplantıya öğrencilerimizin yanısıra, Rektör yardımcısı sayın Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Üniversitemiz daire başkanları, Afyon İHH, Afyon Genç İHH, Karahisar Uluslararası Öğrenci Derneği başkanları ve üyeleri ve yerel basın katıldı. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Kayanak: http://www.afyonkarder.org/?Syf=18&Hbr=839972&/%C3%9Cniversitemiz-ev-sahipli%C4%9Finde-Karahisar-U%C3%96D,-Afyon-ihh-ve-gen%C3%A7-ihh-ortak-kat%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1yla-bir-tan%C4%B1%C5%9Fma-kahvalt%C4%B1s%C4%B1-d%C3%BCzenlendi.

event-news-white

News from our associations