OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/468f5d21b0.jpg

Karahisar UÖD Başkanı Osman Bilim, Recep ayının İslâm Alemi’ndaki savaşların son bulmasına vesile olmasını niyaz etti.

Karahisar Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Osman Bilim, Recep ayının İslâm Alemi’ndaki savaşların son bulmasına vesile olmasını niyaz etti.

Karahisar Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Osman Bilim, İmaret Camii’nde basın açıklaması yaptı. Bilim, “Dünya Barışı için Nebevî bir çözüm olarak Haram Ayları yeniden Müslümanların ve tüm dünyanın gündemine taşımak zorundayız. Sorunları vahye göre çözen Hz. Peygamber (s.a.v.) barış ve huzur ortamı için çokgayret göstermiş, Müslümanlar arasında ki kavgayı, çatışmayı ve savaşı her hâlükârda men etmiştir. Dünya barışına bir katkı mahiyetinde bizler, Nebevî bir çözüm olarak Haram Aylar’ı yeniden Müslümanların ve tüm insanlığın gündemine taşımak istiyoruz” dedi.

SAVAŞ KIŞKIRTICILARINA TAVİZ VERİLMESİN

Fitneye mahal verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Osman Bilim, “Bizler inanıyoruz ki; Müslümanlar arasında geçici de olsa sulhu sağlamak, kalıcı bir barış sürecine geçişin vesilesi olabilir. Kötü alışkanlıklar terke dilip, ibadet alışkanlığı ön plana çıkarılabilir. Kötülüklerden kaçınılması Rabbimizin af ve rahmetinin çoğalmasına vesile olabilir. Müslümanlar arasındaki savaş kışkırtıcılarına karşı barışı öncelemek temiz insan fıtratının bir gereğidir. Çünkü temiz insan fıtratı zulmün, haksızlığın ve savaşın olmadığı bir yaşamı sürdürmek ister. En zor şartlarda bile Peygamber (s.a.v.)’in içinde bulunduğu Hılfu’l Fudul teşkilatı olumlu bir şeyler yapabilmiştir. Haram aylar Müslümanlar arasında barış ve adaleti tesis etmede önemli bir kapı olabilir” diye konuştu.

Kaynak: http://afyonprestij.com/recep-ayi-barisa-vesile-olsun/

event-news-white

News from our associations