OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/a2ed982eab.png

Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği'nde “Konulu tartışmalar” programın da “Misyonerliğin Dünü, Bugünü ve Etkileri” başlığı

Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği'nde “Konulu tartışmalar” programın da “Misyonerliğin Dünü, Bugünü ve Etkileri” başlığı altında gerçekleştirildi.

Kayseri de doktora eğitimini sürdüren Mısırlı misafir öğrenci Halit İmam’ın Misyonerliğin Tarihi sunumu ile başlayan program da sırası ile Somalili misafir öğrenci Ahmet Osman Afrika’da ve Asya’da misyoner faaliyetleri sunumunu, Eğitimci Sabit Aydın Anadolu’da misyonerliğin tarihi sunumu ve Eğitimci Yazar Vedat Sağlam ise misyonerlik ve oryantalizm konusunu sundu. 

Münazaralarda çıkarılan sonuca göre; 1800’lü yıllardan sonra sömürge faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması adına devletlerin misyonerlik faaliyetlerine bütçe ayırdıkları belirtildi bunun yanında 1900’lü yıllarda yapılan misyonerlik çalışması ile Afrika ve Asya’da artan Hristiyan nüfusa dikkat çekildi. Avrupalıların sömürge faaliyetleri ile yakıp yıktıktan sonra inşa ettikleri yetimhaneler ile yürüttükleri misyonerlik faaliyetlerinin meyvesi olan insanları yine kendi memleketlerinde köle gibi kullandıkları belirtildi. Ayrıca son dönemlerde Avrupalı misyonerlerin itibar görmemesinden dolayı Koreli misyonerlerin faaliyetlerine hız verdikleri belirtildi.

Sorunların yanında çözüm önerilerinin de konuşulduğu programda temel olarak; Bögesel ve yöresel farklı çalışma alanları için strateji oluşturup misyonerleri iyi tanımak adına çalışmaların yapılması  ve ümmet bilincinin aktarılması gerektiği vurgulandı.

event-news-white

News from our associations