OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/669d8861ea.jpg

İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği’nin ilk oturumunu Aralık ayında gerçekleştirdiği Uluslararası Bölgesel Meseleler ve Çözüm

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği’nin ilk oturumunu Aralık ayında gerçekleştirdiği Uluslararası Bölgesel Meseleler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nın ikinci oturumu 3 Mart Cumartesi günü “Güney ve Güneydoğu Asya” başlığı altında gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Dastan Razak Uulu'nun, sekreterliğini Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Mahmudul Hasan Naeem’in yaptığı programda, Ege Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerde eğitimlerine devam eden misafir öğrenciler tarafından sırasıyla şu tebliğler sunuldu:

1. Ahmad Faisal Safi (Afganistan), Durand Sınırının Zehirli Mirası

2. Mahmudul Hasan Naeem (Bangladeş), Bangladeş’in Siyasi Durumu: Siyasi Özgürlüğü Kısıtlayan İktidar – Bir Rejim Analizi

3. Datu Abdulshattar E. Zailon II (Filipinler/Moro), Bangsamoro`nun Ana ilkesi: Sabit Barışa bir Çözüm

4. Md. Kawsar Ahmad (Bangladeş) Myanmar'da Rohingyaların Yurttaşlık Hakkının İhlali: Sebepleri ve Muhtemel Hukuki Çözümleri

5. Eric Stenly (Endonezya), The High/Low Context Communication Cultures Style Effect on Socioeconomy: A Case Study of the South and Southeast Asia Most Spoken Languages – Sosyoekonomi Üzerinde İletişim Kültürünün Etkisi: Güney ve Güneydoğu Asya'da En Çok Konuşulan Dillerin Bir Saha Çalışması

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ahmad Faisal Safi  “Durand Sınırının Zehirli Mirası” başlığı altında konuşmasını yaptı. Faisal Safi bu konunun ortaya çıkışı ve çözümleri konusundaki bilgilerini dinleyicilerle paylaştı.

Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Mahmudul Hasan Naeem Bangladeş’in siyasi konjonktürünü, siyasi özgürlüklerin günümüzdeki durumunu ve uygulanan siyasi yaptırımları içeren bir konuşma yaptı. Naeem “Bangladeş iktidarı siyasi özgürlükler konusunda muhaliflerle masa arkasında uzun müzakerelere başlamalı ve tüm taraflara eşit hakların tanındığı bir seçim yapmalıdır ”dedi.

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Yüksek Lisans Öğrencisi Datu Abdulshattar E. Zailon II “Bangsamoro’nun Ana ilkesi: Sabit Barışa bir Çözüm” başlıklı sunumunda kalıcı barış için çözüm yolları konusunu anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi Md. Kawsar Ahmad “Myanmar'da Rohingyaların yurttaşlık hakkının ihlali: sebepleri ve muhtemel hukuki Çözümleri” konusunda yapılması gerekenlerin öneminden bahsetti.

Çalıştayın son konuşmacısı Ege Üniversitesi Uluslararası Halkla İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Eric Stenly “Sosyoekonomi Üzerinde İletişim Kültürünün Etkisi: Güney ve Güneydoğu Asya'da En Çok Konuşulan Dillerin Bir Saha Çalışması” başlıklı sunumu yaparak şunları dile getirdi. Bu makale, dil kullanımı ile Hindu ve Bahasa konuşulan ülkeler gibi Güney ve Güneydoğu Asya’da konuşulan diller arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Nahee (Hintçe), Tidak (Bahasa) gibi red (hayır) kelimesinin grameri ve hecelemesinin veya Haaain (Hintçe), Ya (Bahasa) gibi kabul (evet) kelimesinin grameri ve hecelemesinin, kültürler arası, kişiler arası iletişimin ardından sosyoekonomi hayatını etkilediğini inceler. Sözcüğün sonsuz hiyerarşisinin dağılımından toplanan veriler, sonsuzluk teorisinin sonsuz ünsüzleri ve ünsüzleri analiz ediliyor. Ardından veriler, kritik söylem analizi (CDA) ile sonority teorisini ve Hall teorisini ilişkilendirmek için analiz etmiştir. Bu makale, dil ve sosyal ekonomi üzerindeki etkisi gibi olayları inceler. Son çalışma, kişiler arası iletişim ile erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Son makale açıklamasıyla dil, toplumsal davranışı şekillendirir; bu araştırma, dil bileşenleri ile kültürlerarası, kişilerarası iletişim veya grup iletişimi arasındaki ilişkilerin önemine odaklanır.

Oturum sonunda İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği başkanı Doç. Dr. Mehmet Çevik konuşmacılara yaptıkları sunumdan dolayı teşekkür etti. Çevik “Daha iyi bir dünya için, barışın kalıcı olması için bugün yaptığınız çalışmalar çok önemlidir. Mezun olduktan sonra kendi ülkelerinize döndüğünüzde bu gün yaptığınız sunumların pratikte uygulanması için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum” dedi. çalıştay Moderatörü Dastan Razak Uulu da katılımcılara teşekkür etti ve genel bir değerlendirme yaptı.

Oturum yaklaşık 2 saat sürdü. Beş oturum olarak planlanan çalıştayın sonunda tüm tebliğlerin Kitap şeklinde yayınlanması planlanmaktadır. 

event-news-white

News from our associations