OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/df9cf0713a.png

İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği Uluslararası Bölgesel Meseleler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı düzenledi.

İzmir’de Uluslararası Bölgesel Meseleler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği Uluslararası Bölgesel Meseleler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı düzenledi.

Çalıştayın birinci oturumu 9 Aralık Cumartesi günü “Orta Asya ve Kafkasya” başlığı altında Mavi Şehir Konferans salonunda gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Doç. Dr. Mehmet Çevik'in yaptığı programda, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde değişik bölümlerde lisansüstü çalışmalarına devam eden misafir öğrenciler tarafından sırasıyla şu tebliğler sunuldu:

1. Dastanbek Razak uulu (Kırgızistan), Kavram değiştirme ve bölge yönetim politikası: Orta Asya örneği

2. Akmaral Ospanova (Kazakistan), Yurtdışındaki Kazakların Kazakistan’a geri dönüş süreci (1991-2011 yy.)

3. Eshgin Tanriverdi (Azerbaycan), Güvenlik açısından Kuzey Kafkasya’nın analizi

4. Olzhas Dossekeyev (Kazakistan) Avrasya Ekonomik Birliğinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede hukuksal çerçeve kurulmasının uluslararası deneyimi

5. Abror Masharipov (Özbekistan), İslam Karimov sonrası Özbekistan’ın komşu ülkeler ile ilişkileri

6. Zhanbolat Tologon (Kazakistan), Kazakistan’daki çağdaş Hristiyan mezhepleri.

Bölgenin Birleşmesine Engel Olunuyor

Dasanbek Razak Uulu, sömürgeci ülkeler tarafından bölgeye bilinçli olarak yanlış isimler verildiğini, böylece bu isimlere dayalı olarak farklı kimlikler oluşturulduğunu, “Böl ve Yönet” politikasının uygulamasıyla bölgenin birleşmesine engel olunduğunu belirtti. Bu yüzden coğrafyanın eski adına dönerek ülkelerin kendi aralarında ekonomik işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Akmaral Ospanova, bağımsızlıktan sonra Kazakistan’a yurt dışındaki Kazakların geri dönüş sürecini anlattı, bu sürecin Kazakistan’a verdiği yarar ve zararların araştırılması gerektiğini belirtti.

Eshgin Tanriverdi, Güney Kafkasya’daki güvenlik sorunu, Dağlı Karabağ problemi ve dış ülkelerin müdahalesini anlattı. Kafkasya’daki çatışmalar sonrasında güvenliğin sağlanabilmesi için bu bölgedeki ülkelerin sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya etkisiyle zarara uğratılmıştır

Olzhas Dossekeyev, bölgedeki ülkelerin Rusya ile birlikte oluşturduğu ekonomik ve askeri birliklerden bahsetti. Terörizmin finansmanında kullanılan paraların takip edilebilmesinin, diğer bir deyişle kara para aklamanın önlenmesinin ancak ülkelerin ortak hareket etmeleri ile mümkün olduğunu dile getiren Dossekeyev ayrıca “Kazakistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya etkisiyle zarara uğratılmıştır. Beraber mücadele etmeliyiz ve kendi aramızda ekonomik birlik kurulmalıyız” dedi.

Abror Masharipov, 2016 tarihinden önce Özbekistan’ın komşu ülkeler ile ilişkilerinin iyi olmamasının verdiği zarardan ve bu dönemden sonra değişen yumuşak politikanın bölge için verimli olduğunu belirtti.

Zhanbolat Tologon ise, Orta Asya ve Kafkasya’daki bağımsızlıktan sonra bölgeye giren Hristiyan mezhepleri üzerinden tekrardan o coğrafyayı işgal etme tehlikesi olduğunu bahsetti ve beraber mücadele yolları önerdi.

Çalıştayın son kısmında genel değerlendirmeler yapıldı ve bölgeler hakkındaki sunulan bildiriler müzakere edilerek şu sonuçları içeren sonuç bildirgesi oluşturuldu:

1. Bölge ülkelerinin sorunlarını kendi başlarına çözmeleri mümkün değildir, tarihleri bir olan bu ülkelerin sosyal ve ekonomik alanlarda ortak hareket etmeleri zorunludur.

2. Güvenlik problemlerinin çözülmesi yine bu ülkelerin ortak hareket etmeleri ile mümkündür. 

3. Bu bölge üzerinde en önemli baskıyı Rusya kurmaktadır, Rusya’nın içinde olduğu tüm teşkilatlarda son sözü hep Rusya söylemektedir. Dolayısıyla bu hususta dikkatli olunmalıdır. 

4. Bölgedeki Müslüman Türk kimliğine karşı olarak desteklenmekte olan çeşitli Hıristiyan kurumlar uzun vadede bölge için tehdit oluşturma ihtimali taşımaktadır. Bu risk göz ardı edilmemelidir.

5. Bölge ülkelerinin her konuda ortak hareket etmeleri, birlik oluşturmaları kesinlikle hepsinin ortak menfaatinedir.

Yaklaşık 3 saat süren konferansın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Beş oturum olarak planlanan çalıştayın sonunda tüm tebliğlerin Kitap şeklinde yayınlanması planlanıyor.

event-news-white

News from our associations