OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/7251e8bda1.jpg

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği’nde “Felsefe Sohbetleri” kapsamında “İnsan ve Çağdaş sorunlar/Ayrımcılık ve Şidde

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği’nde “Felsefe Sohbetleri” kapsamında “İnsan ve Çağdaş sorunlar/Ayrımcılık ve Şiddet” konulu seminer gerçekleştirildi.
 
17 Mart Cumartesi günü İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği merkezinde gerçekleştirilen seminerin sunumunu Doç. Dr. Bülent Sönmez gerçekleştirdi. Sönmez dünya tarihinde insan ve onun geçmiş veya çağdaş sorunlarının ortaya çıkışı, sorunlara yönelik gerçekleştirilen çözümler ve bu çözümlerin etkilerini misafi öğrencilere aktardı. Dünya toplum ve medeniyetlerinin insanı nasıl tarif ettiği konusuna değinen Sönmez, ”Dünya var olduğu günden bu yana insana en büyük değeri veren islam medeniyeti olmuştur”dedi.
 
Ayrımcılık kavramı üzerinde de duran Sönmez “Ayrımcılık kavramı, esas ve yaygın olarak, insanlar arasındaki eşitlik fikri ve ilkesinden kaynaklanır. Gerek hukuksal gerek insani olarak üzerinde bir söz birliği bulunduğu varsayılan bu ilke, her insanın doğuştan eşit olduğudur. İnsanlar, dünyanın neresinde, hangi ten rengiyle, hangi cinsiyet, hangi etnik kökene, dine, mezhebe ait olarak doğarlarsa doğsunlar, insan olmak bakımından eşittirler. İnsanlık tarihinin belirli bir döneminde dinsel ve vicdani temelleri olan bu ilke, hukuk terimleriyle tanımlanmış ve ‘ayrımcılık yasağı’nın, bu ilkenin ihlalini önlemek üzere hukuk alanına girmesi sağlanmıştır. Modern toplumun ortaya koyduğu modern hukuk, eşitlik ilkesi temelinde temel insan hakları kavramına dayanarak, tüm bireyleri eşit niteliklere sahip varlıklar olarak tanımlamıştır, bir teorik hukuksal sisteme yerleştirmiştir. Tek tek bireylerin ve grupların arasında yapısal hiçbir bağ bulunmazken hukuk tarafından tesis edilen bir bağın söz konusu olduğu bu sistemin temel kavramı eşitliktir” şeklinde konuştu. 
 
Program sonunda Sönmez dinleyicilerin sorularını yanıtladı.event-news-white

News from our associations