OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/822ece32cb.png

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğinde “İnanç, Değer ve Şiddet” konulu seminer düzenlendi.

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğinde “İnanç, Değer ve Şiddet” konulu seminer düzenlendi.

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen “İnanç, Değer ve Şiddet” konulu seminere, konuşmacı olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Sönmez katıldı.  

Sönmez konuşmasında batıda ve bizim dünyamızdaki din anlayışlarının farklılığından ve batıda bazı felsefecilerin dünyadaki şiddetin kaynağı olarak dini göstermeye çalışmalarından bahsederek başladı. Ancak şiddetin dinden değil inanandan kaynaklandığı, her dönemde ve her toplumda şiddete başvuran insanlar bulunabildiğini, bunun dinle ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Bilakis batıda bazı pozitivist felsefecilerin, insanlar arasında güçlülerin yaşamasının zayıfların ise yok edilmesinin gerekli olduğunu, kendilerine göre doğa kanunu gereği diyerek, savunduklarını belirtti. Dinin ise erdemi, yardımseverliği, diğergamlığı ve zayıf olana yardım etmeyi emrettiğini söyledi. Bunun pozitif akılla izahının mümkün olmadığı, ancak öte yandan da insanı “insan” yapanın bu özelliklere sahip olması olduğunu ifade etti.

Öğrencilerimiz Kendi Toplumlarını Tanımıyor

Ülkemizde felsefe eğitimi alan birçok öğrencinin maalesef kendi toplumlarını tanımadıklarına değinen Sömez, bunun tamamen Batı kaynaklı bir müfredat üzerinden eğitim yapılmasından kaynakladığını, aslında felsefecinin ilk olarak kendi toplumunu ve değerlerini öğrenmesi gerektiğini söyledi. 

Ayrıca Sönmez, Batılı bazı felsefecilerin dini uzun yıllar eleştirdikten sonra nihayet bir şekilde İslam ile karşılaştıklarında, “Bizim eleştirdiğimiz din bu değildir, İslam’ın kaidelerine biz ancak saygı duyabiliriz.” Demişlerdir.

Çok keyifli geçen seminerin sonunda misafir öğrenciler bu tür sohbetlerin devamını beklediklerini söylediler

event-news-white

News from our associations