OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/5103fdb457.png

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) çatısı altında faaliyet yürüten İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğ

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) çatısı altında faaliyet yürüten İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi" 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

İlki geçtiğimiz yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kongrede 70 adet bildiri sunulmuş olup bu yıl bildiri sayısının daha yüksek olması beklenmektedir. Türkiye’de Fen Bilimleri alanında ilk kez gerçekleştirilmiş olan “Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi” tüm katılımcılar tarafından takdirle karşılanmış olduğundan her yıl düzenlenmesine karar verilmişti. Bu yıl son özet gönderim tarihinin 5 Mart olarak tespit edildiği kongrenin dilleri Türkçe ve İngilizce olarak duyurulmuştur.

Kongre; bilim, mühendislik ve teknolojinin tüm alanlarıyla ilgili konularda bilginin üretilmesini ile yayılmasını teşvik etmektedir. Kongrenin temel amacı üniversiteler, şirketler, kurumlar, dernekler ve diğer topluluklardaki uluslararası öğrencileri, araştırmacıları, bilim insanlarını ve uzmanları bir araya getirerek, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra dünya çapında fikirleri paylaşmak için benzersiz bir platform sağlamaktır.

Yükseköğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmı lisansüstü eğitim görmektedirler. Lisansüstü eğitim, lisans eğitimine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerinden oluşur. Lisansüstü eğitim, yükseköğretimin en üst düzeyi olup bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlamak, entelektüel düşünceyi yaygınlaştırmak, ilerletmek, toplumun bilgi düzeyini yükseltmek ve ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi merkezleri oluşturarak konusunda uzman bilim insanları ile akademisyenler yetiştirmek gibi temel amaçlar taşımaktadır.

Bu kapsamda, yurtdışından ülkemize gelen uluslararası lisansüstü öğrencilerin büyük kısmı akademik hayata kendi ülkelerinde devam edeceklerinden dolayı yukarıda bahsedilen amaçları kendi ülkelerinde gerçekleştirme misyonunu üstlenmiş kişiler olacaklardır. Bu öğrencilerin Türkiye’de kazanacakları bilimsel donanım ve vizyon onların kendi memleketlerine döndüklerinde bu anlamda belirleyici olacaktır.

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği, uluslararası öğrencilerin, üniversitelerinde içinde bulundukları eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında yaptıkları araştırmaları farklı bir ortamda paylaşmalarına, tartışmalarına ve genç araştırmacıların kendi aralarında etkileşimde bulunabilmelerine imkân sağlamayı amaçlamaktadır. Bu faaliyette genç araştırmacıların hem bir kongre tecrübesi yaşayarak akademik gelişmelerine katkı sağlamaları, hem de mezun olduklarında dünyanın sayısız ülkesine dağılacak olan bilim insanlarıyla şimdiden tanışmaları ve görüş alışverişinde bulunmaları arzu edilmektedir. 

event-news-white

News from our associations