OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/091da609ff.jpg

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği aylık seminerleri devam ediyor.

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği aylık seminerleri devam ediyor.

Bu hafta İslam Dünyasında Sömürgecilik ve Şarkiyatçılık isimli programda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Lütfi Sunar bir konuşma yaptı. Sefire-i Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği konferans salonunda gerçekleşen sunumda, Sunar, konuşmasının başında programın adında yer alan İslam Dünyası tabirinin bir ironi içerdiğini, çünkü İslam Dünyası sözünün de şarkiyatçı bir ifade olduğunu belirtti. Programda Müslümanların maruz kaldığı emperyalist saldırıdan çok düşünce dünyasında kendini gösteren oryantalist bakış ve bunun sonuçları üzerinde duruldu. İslam ülkelerindeki Batı kaynaklı sorunların İslam toplumlarında ortaya çıkardığı tepkiler anlatıldı. Müslüman ferdin kendi kaynaklarını bir maden olarak değerlendirmesi ve çağın meselelerinde bu kaynakları işleyerek yeni bir bakış ortaya kayması gerekliliği üzerinde duruldu.

11 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de başlayan program, soruların ardından 18.30’da tamamlandı.

event-news-white

News from our associations