OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/5aa796d7f49443e495b3a2808e1fae53.JPG

İpekyolu Hanım Komisyonu Tez Sunumunu Gerçekleştirdi

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği’nin Uluslararası Mezunlar Birimi 2018-2019 Akademik yılı kapsamında hanım misafir öğrenciler ile birlikte “Tez Sunumları” Programını gerçekleştirdi.

 

Arnavutluklu misafir öğrenci Fatma Shehu’nun sunduğu “Arnavutluk Guribardhe Köyü Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünlerinin İncelenmesi' başlıklı Tez Sunumu ile gerçekleşti.

 

Balkanların tarihi, coğrafik konumu, demografik yapısı hakkında özet mahiyette bilgi paylaşarak tez sunumuna başlayan Fatma Shehu Arnavutluk’un Mat ilinin sınırları içerisinde yer alan Guri-Bardhe köyünün genel özelliklerinden bahsederek, yazılı kaynaklarda yer almayan fakat halk arasında varlığını sürdüren, kuşaktan kuşağa aktarımı sağlanan halk edebiyatı ve halk bilimi ürünlerinden efsaneler, bilmeceler, masallar, tekerlemeler, ninniler, düğün merasimleri, sünnet, bayramlar, geleneksel kıyafetler ve yöresel yemekler hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi. 

event-news-white

News from our associations