OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/6219413210.jpg

Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneği, “Gençler El Ele Aydınlık Geleceğe” projesi kapsamında makale yarışması düzenliyor.

Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneği, “Gençler El Ele Aydınlık Geleceğe” projesi kapsamında makale yarışması düzenliyor.

Bu yarışma Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek verdiği “Gençler El Ele Aydınlık Geleceğe” projesi kapsamında yapılmaktadır.

MAKALE YARIŞMASI

1. Yarışmanın Amacı:

 • Yarışmanın amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören Uluslararası öğrencilerin eğitim ile edinmiş oldukları Türkçe bilgilerini uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili fikirlerini yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.

2. Yarışmanın Konusu:

 • Yarışmanın konusu “Çanakkale’de Uluslararası (Misafir) Öğrenci Olmak”tır.

3. Yarışmaya Katılım Şartları:

 • Yarışmaya Çanakkale’de öğrenimlerini sürdüren uluslararası lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya sadece uluslararası öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale/komposizyon ile katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek makaleler özgün olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen makaleler Çanakkale Uluslararası Öğrenci Derneği’nin uygun gördüğü yerlerde yayınlanabilir.
 • Katılımcılar, bu hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayanlar ilk başta veya sonradan Organizasyon Komitesi tarafından tespit edildiği takdirde yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir. Ödül kazanmış olsa dahi ödülü kendisine verilmez.
 • Yarışma için son makale teslim tarihi 25 Kasım 2014’tür. Bu tarihten sonra teslim edilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • CUODER yeterli katılım sağlanmadığı takdirde makale yarışmasını iptal edebilir.

4. Yarışmanın Yürütülmesi:

 • Bu yarışma ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemeye, organizasyon komitesi oluşturmaya ve değiştirmeye, jüri belirlemeye CUODER yönetim kurulu yetkilidir.

5. Makalelerin Şekil Şartları:

 • Yarışma için gönderilecek makalelerin yazı dilinin Türkçe olması, Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması mecburidir.
 • Sadece el yazısı ile yazılan makaleler kabul edilecektir. Bilgisayar çıktısı ile teslim edilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yaralanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak el yazısı ile gösterilmelidir.
 • Makale yazımı için A4 kağıt ölçüsü dikkate alınacaktır. Her bir makale 2 sayfadan az ve 6 sayfadan çok olmayacaktır.
 • Makaleler zarf içerisine konularak derneğe teslim edilecek ve yarışmacılar  öğrenim gördükleri okullarını, kimlik bilgilerini, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını, e-mail adreslerini vb. içeren bilgi notunu da aynı zarfın içine ekleyecektir. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6. Yarışmanın değerlendirilmesi, jüri ve ödüller ile ilgili duyurular daha sonra yapılacaktır.

MAKALE YARIŞMASINA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ


event-news-white

News from our associations