OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/b0b74eb717.jpg

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 2017-2018 Akademik Yılı Eğitim faaliyetleri kapsamında tertiplediği ve 5 ayrı konu

İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 2017-2018 Akademik Yılı Eğitim faaliyetleri kapsamında tertiplediği ve 5 ayrı konu başlığı altında alanında uzman isimlerin katılımı ile gerçekleştirdiği "Uluslararası Öğrenci Akademisi" programının 3. hafta oturumu gerçekleştirildi.
 
 
5 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen, Uluslararası Öğrenci Akademisi 3. hafta oturumu İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan’ın açılış ve selamlama konuşması ile başladı. Açılış ve selamlama konuşmasının ardından, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Araştırma Görevlisi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Akademi Birimi Koordinatörü Osman Akgül', ''Sivil Toplum Kuruluşlarının Dünya Sistemi Üzerine Etkisi ve İslam Dünyası için Önemi'' başlıklı sunumunu gerçekleştirmek üzere mikrofonu devraldı. 
 
Akgül sunumunda; sivil toplumun, devletle toplum arasındaki ara kademeyi ifade ettiğini, bu anlamda sivil toplumun, devletin dışında kalan ve toplumsal gruplar tarafından doldurulan alanı ifade etmek üzere kullanılan bir kavram olduğunu vurguladı.
 
Sivil Toplum Kuruluşlarının, siyasal partilerin aksine, sorunlar karşısında daha radikal, açık, net ve cesur tavır takınabildiğine dikkat çeken Akgül, dünyadaki STK’ların yapılarına ve çalışmalarına dair örnekler verdi.  

Dünyadaki mevcut kuvvet ve kaynak dağılımındaki dengesizlik dikkate alındığında, küresel STK’ların büyük çoğunluğunun Batı’da kurulmuş veya Batılılar tarafından desteklenen örgütler olduğunun altını çizen Akgül, toplumların büyük çoğunluğunun bu örgütlerin özneleri olmalarından çok nesneleri olarak kavramsallaştırıldığını vurguladı.
 
Batı toplumlarında heterojen yapıda çok sayıda sivil toplum örgütünün mevcut olduğunu, bu bağlamda liberal, demokrat, şiddet karşıtı, barışçıl sivil toplum kuruluşlarının yanında anti-liberal görüşleri savunan, bazı durumlarda şiddete başvurabilen ve barışı tehdit eden sivil oluşumların da küresel ölçekte faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu ifade eden Akgül, STK’ların oluşturduğu sektörün yıllık değerinin 1 trilyon Dolara ulaştığını ve yaklaşık 19 milyon çalışanı ile dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olduğu tespitlerinde bulundu.  

İslam dünyasının sivil toplum çalışmalarının desteklenip geliştirilmesinin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel canlılığın ortaya çıkmasında büyük bir rol üstleneceğini ifade eden Akgül, İslam Dünyasının sahip olduğu en büyük miraslardan birinin vakıf medeniyeti olduğunun altını çizdi. Akgül, Bu tecrübeden istifade ederek, yeryüzünde iyiliğin yaygınlaşması için İslam Dünyasının sivil toplum kuruluşlarına olan yöneliminin artması gerektiğini söyledi. 
 
Program, soru-cevap faslının ardından plaket takdimi ile sona erdi.

event-news-white

News from our associations