OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

article/26358de329.jpg

Jeopolitik kuramlar çerçevesinde küresel güç analizi semineri yapıldı.

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekan Yardımcısı ve Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ekinci hocamnın katılımıyla Jeopolitik Kuramlar Çerçevesinde Küresel Güç Analizi semineri düzenledi.

Seminerde Jeopolitik Nedir? Neden jeopolitik? Jeopolitik Nasıl Oluşturulur? Sorularının cevaplarını bulan öğrenciler jeopolitik hakkında bilgi edinmiş oldu.

Seminerden Notlar:

“Jeopolitik: Coğrafi konuma göre devlet idare etme sanatı ve siyasetidir.

Bir kültürün küreselleşebilmesi için ekonomik gücünün olması gerekiyor

Popüler kültürün yayılmasında spor oyunları, müzik, sanat, edebiyat gibi etkenler önemli rol oynar

Küreselleşme adı altında tek tipleşiyoruz. Kültürel çeşitlilik yok oluyor. Dünyanın her yerinde küresel şirketlerin ürünlerini görmek mümkün.

Kültür ve aidiyet belgeleri toplumlar için çok önemlidir. Dilini kaybeden kültürünü, dinini ve nihayet kendini kaybeder.

Bilgimiz ne kadar çoksa, olayları o kadar doğru yorumlayabiliriz. Meselelere ne kadar geniş açıdan bakabilirsek olayları değerlendirmemiz o oranda sağlıklı olur.”

 

 

Bâb-ı Âlem yönetim kurulu, personelinin ve ilgili öğrencilerin katıldığı seminerin ikincisi için hocadan söz aldılar.

event-news-white

News from our associations