OUR SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

Uluslararası Öğrenci Buluşması

Uluslararası Öğrenci Buluşmaları; ülkemize üniversite ve lise eğitimi almak için gelen uluslararası öğrencilerin kamuoyunda tanınması, bilinmesi, ülkemizde misafir olan bu öğrencilerin organizasyon kabiliyeti kazanmaları, ülkemizi daha iyi tanımalarını, kendi ülkelerini tanıtmalarını ve ülkemiz insanıyla buluşmalarını sağlamak amacıyla yapılan bir programdır.

Uluslararası Öğrenci Sempozyumu

Uluslararası Öğrenci Sempozyumunun hedefi, ülkemizde akademik olarak yeterli ilgiyi görmeyen uluslararası öğrenci olgusuna dikkat çekmek ve akademik literatür oluşmasını sağlamaktır.

Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışmaları

Misafir öğrencilerin eğitim, kültür, sosyal yaşam, spor, sağlık vb. bir çok alanda gereksinimleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri de öğrencilerin kültürel ve sosyal çevreye adaptasyonudur.

Bu bağlamda UDEF olarak uluslararası öğrencilere yönelik “Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışmaları”  kısa film, fotoğraf ve resim olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirdiğimiz yarışmalar ile öğrencilerimizin fikirlerini sanatları ile buluşturarak kendilerini ifade etmelerine vesile olmayı amaçlıyoruz.

Uluslararası Öğrenciler Eğitim ve Kardeşlik Kampı

Tanıştığımız ve farklı çalışmalarda bir araya geldiğimiz farklı ülke ve üniversitelerden öğrencilerle günlük işleri ve ihtiyaçları doğrultusunda görüşmenin ötesinde böyle müstakil bir eğitim programı ile inandığımız değerleri ve çalışma metotlarını ümmetin farklı coğrafyalarına taşıyabilmelerine fırsat sunmasından dolayı bu çalışmayı gerçekleştirmekteyiz.

Akademik Çalışmalar

Uluslararası Öğrencilerle ilgili her türlü konuyu kendisine mesele edinmiş federasyonumuzun bu konularla sadece pratik boyutuyla değil, teorik zeminde de ele alınmasını ve bilimsel çerçevede araştırılmasın önemli bulmaktadır. Faaliyet tanımını bu bağlamda çerçeveleyen birimimiz belirlenen doğrultuda çalışmalar yürütmektedir.

UDEF Akademimizin önceliği Türkiye'de bulunan Uluslararası Öğrencilerin sorunların belirlenmesi, araştırılması ve raporlanarak gerekli devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yollanmasını ve bu doğrultuda yeni ulusal ve yerel çapta politikaların geliştirilmesini, çalışmalara yeni perspektifler katmasını amaçlamaktadır.

İstişare Toplantıları

UDEF yılda üç defa yapılan ve bütün derneklerin başkan, başkan yardımcıları ve dernek bulunmayan şehirlerdeki temsilcilerin katıldığı İstişare Toplantıları organize ederek Türkiye'de ki uluslararası öğrenci çalışmalarının standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır

Bölge Sistemi ve Bölge Toplantıları

Federasyonumuza bağlı derneklerin faaliyetlerinin takibi, yeni derneklerin kurulması ve temsilcilerle daha da fazla desteklenmesi için teşkilatlanmasını bölge koordinatörleri vasıtasıyla gerçekleştirir. Bölge sistemi sadece var olan dernek ve temsilcilerle daha iyi irtibat sağlanmasına değil aynı zamanda temsilci bulunmayan şehirlerde de temsilci atanmasını sağlar.