UDEF’in Yükselen Yıldızı

UDEF’in Yükselen Yıldızı

Son zamanlarda yaptığı ciddi çalışmalarla adından sıklıkla söz ettiren bir organizasyon UDEF. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, kısa adıyla UDEF, Türkiye’nin yükselen yörüngesini de temsil ediyor. Değişen Türkiye’nin bölgesel ve küresel tarihinin de değişimine tanıklık ediyor. Doğu ve Batı ikileminde bölünen ve bir tarafta “olanlar, varlıklılar, zenginler, gelişmişler” diğer tarafta “olmayanlar, yoksullar, fakirler, geri kalmışlar” olarak birbirine zıt iki kutupla simgeleşen ayrımlar, Doğu’yu Batı’ya yani az gelişmişi, endüstrileşmesini tamamlamış batılı demokrasilere mahkum eden ayrımlar, az gelişmiş ülkelerin idealist gençlerinin kaderini Washington’a, Londra’ya, Paris’e yönlendiriyordu, mütemadiyen. Batı dünyasının en iyi bilim adamları da Doğululardan böylece çıkıyordu belki de.

Şimdi ise durum daha farklı. Uluslararası arenada öğrencilere kol, kanat geren bir lider Türkiye var karşımızda. Muhtacı, yetimi, çalışma azmi içinde olan genci, idealleri olan geleceğin liderini sahiplenen bir Türkiye. Nereden ve hangi dilden olursa olsun…UDEF, işte tam da burada önemli bir misyon üstlenmiş konumda. Daha üç yıl öncesine kadar otuz binlerde olan uluslararası öğrenci sayısı bugün için seksen bir bine ulaşmış durumda. Lisans, yüksek lisans ve doktora alanında eğitim almak üzere ülkemize gelmiş olan, farklı coğrafyaların gençleri, buradaki büyük şehirlerimizde, UDEF’in kanatları altında kırk sekiz farklı kurumun bünyesinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Ensar muhacir kardeşliği bilinci içerisinde Türkiye on binlerce genci bir defada kucaklıyor. Biz kardeşiz, bir aileyiz, insanlık ailesiyiz diyerek…

Bu bağlamda, bugün ve hafta sonu önemli bir toplantıya da ev sahipliği yapıyor UDEF. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile beraber yapılan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda ülkemize gelen bu geniş öğrenci kitlesinin tecrübelerini, bilgi birikimlerini, hayatlarına yön çizen evrensel değerleri birbirleriyle paylaşarak, değişen dünyamızın gerekleri ile bütünleştirerek sentezlemeleri ve bunun sonunda ortaya çıkacak açılımları dünyanın farklı yerlerine aktarmaları için, yeni alanlar oluşturulmasını amaçlıyor UDEF. Elli ülkeden otuz altı kurumun temsilcileri, seksen ülkeden yüz on mezununu ve yurt içinden de üç yüz kadar uluslararası katılımcıyla beraber gerçekleşecek bu çalışmada öğrencilerin eğitim sürecinin iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerden, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerin düzenlenmesine kadar, veya Türkiye’nin yabancı öğrencilerle alakalı eğitim politikalarının incelenmesinden, diğer ülkelerin benzer politikalarıyla mukayeseli olarak değerlendirilmesine kadar bir dizi konu uzmanlar tarafından masaya yatırılacak.

İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi’ne ait Davutpaşa kampüsünde gerçekleşecek olan bu sempozyumla, teknolojik gelişmelerle sınırların kalkıyor, küreselleşmenin etkisiyle dünyanın gitgide küçüldüğü şu günümüzde, insanlık içindeki uçurumların gitgide büyüdüğünü gördüğümüz şu zamanlarda, bizleri birbirimize bir kez daha yakınlaştırmanın yollarını arayacak UDEF. Teşekkürler! diyoruz.

Merve Kavakçı İslam / Yeni Akit

» Diğer Yazılarımız

Yazılar Foto Video

» Etkinlik Takvimi

Tüm etkinliklerimizi
inceleyin.
» Tıklayınız...

» Basın Odası

Basında federasyonumuz ile ilgili
yer alan haberler.
» Tıklayınız...

» Bültenlerimiz

Tüm bültenlerimizi
online olarak inceleyebilirsiniz.
» Tıklayınız...

» Bağıs Yapın

Bağışlarınız
bizim için önemlidir.
» Tıklayınız...