Dünyanın Gençleri için İstanbul’da Buluşuyoruz

Dünyanın Gençleri için İstanbul’da Buluşuyoruz

Bilindiği üzere ülkemiz Uluslararası Öğrenci akışında geçtiğimiz yıllar oranla çok daha fazla tercih edilir hale geldi. Çok değil daha üç yıl önce 30 binlerde olan uluslararası öğrenci sayısı geçtiğimiz yıl 81 bin'e ulaştı.

Lisans, yüksek lisan ve doktora alanında eğitim almak üzere farklı coğrafyalardan gelen gençler, ülkemizin büyük şehirlerinde eğitimlerini sürdürüyorlar.

Özellikle sancılı coğrafyaların gençleri iyi bir eğitim alabilmek için önceleri Avrupa ülkelerine gitmek zorunda kalırken, artık Türkiye'yi tercih ediyor.

Kuşkusuz bu durum, kültürel ve dini açıdan kendilerini daha yakın hissettikleri ve yabancılık çekme hususunda Avrupa'ya göre ülkemizde “çok daha rahat ettikleri” gerçeği ile doğru orantılıdır..

Coğrafyalarımızın yakın geçmişi ve içinde bulunduğu durumlar göz önünde bulundurulduğunda misafir öğrencilerin ülkemizi tercih etmesi sadece kendileri açısından değil aynı zamanda evrensel anlamda pek çok fırsatların oluşması açısından da son derece önem arz etmektedir.

Söz gelimi ülkemiz; birbirlerinden tarihi ve kültürel anlamda koparılmış, uzun zamanlar kendi coğrafyalarında kendi kaderleri ile baş başa bırakılmış coğrafyaların gençlerinin tanışıp kaynaşmaları için önemli bir zemin oluşturmaktadır.

Bu anlamda oldukça ciddi çalışmalar yapan UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu)Türkiye genelinde hizmet verdiği yaklaşık 48 dernekte gerçekleşen faaliyetleri ile coğrafyalarımızın gençlerine sahip çıkmaktadır.

UDEF, Misafir öğrencilere rehberlik, burs barınma gibi konularda yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onlarını sınavlara hazırlanmaları için uzman gönüllülerle dersler düzenlemektedir.

Faaliyetlerine destek olmaktan dolayı memnuniyet duyduğum Uluslararası Öğrenci çalışmalarının yakın ve uzak vadede iki önemli hedefi söz konusudur.

Birincisi; coğrafyalarımızdan gelen gençlerimizi bir ensar şefkati ile kucaklamak, onların eğitim süreçlerini kolaylaştırmak ve farklı ülkede olmanın muhtemel zorluklarında kendilerini bir aile gibi kuşatmaktır.

İkincisi ise coğrafyalarımızın gençlerinin ülkemizde edinecekleri kariyerleri sağlıklı bir şekilde tamamlayarak birikimlerini ülkelerine taşımalarına yardımcı olmaktır.

Ki, sancılı coğrafyalarımızın birbirlerinden uzak bırakılmış insanları arasında dostluk ve kardeşlik köprüleri kurarak geleceği umutla yeniden inşa etmek bu çalışmaların semeresi olacaktır.

Bir başka deyişle, uluslararası öğrenci faaliyetleri bir bakıma dünyanın geleceğine yapılabilecek en isabetli yatırım olacaktır.

Nitekim bu alanda gayret gösteren kurumların gerek akademik, siyasi ve gerekse sivil çevreler tarafından mutlaka beslenmesi, desteklenmesi şarttır.

Bu manada UDEF önümüzdeki hafta sonu önemli bir sempozyum gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Misafir Öğrencilerin enerji, bilgi ve birikimlerini, edindikleri evrensel değerler ile bütünleştirerek dünyanın dört bir yanına taşımaları için yeni alanlar oluşturmayı amaçlıyor. Böylelikle coğrafyalarımızda Misafir öğrenci kavramının karşılık bulacağı alanlar için diyaloglalar geliştirme gayreti güdüyor.

Rahatlıkla ifade edebilirim ki UDEF; Yaklaşık 15 yıllık tecrübeyi ülkemiz ve coğrafyalarımız açısından faydaya dönüştürebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Bu anlamda 3-8 Kasım arası Yıldırım Bayazıt Üniversitesi ile gerçekleştireceği sempozyuma 50 ülkeden 36 kurum temsilcisi,80 ülkeden 110 mezun ve yurt içinden 300 civarı uluslararası katılımcı bekleniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampusu kongre Merkezinde gerçekleşecek olan etkinliklerin açılışı 6 Kasım 2015 tarihinde saat 10.00'da başlayacak.

Sayın Başbakanın katılımı ile gerçekleşmesi planlanan sempozyum açılışının ardından, akademik tebliğler sunulacak, sonraki iki gün ise çeşitli başlıklarda çalıştay ve şura toplantıları gerçekleşecek.

Söz konusu sempozyumun aynı zamanda ülkeler arası öğrenci akışı, kültürlerarası köprülerin kurulması, akademik ve siyasi kapıların coğrafyalarımıza aralanması açısından atılacak ilk adım olması bakımından fevkalade ehemmiyet taşıdığını vurgulamak isterim..

Her yıl uluslararası öğrenci sayısını binlere katlayan ülkemizde, UDEF'in gayretleri ve uluslararası öğrenci sempozyumu vesilesi ile çeşitli platformlarda misafir öğrenci kavramının karşılık bulması beklenmektedir.

Ayrıca misafir öğrenci çalışmanın geniş yelpazeler içerisinde sürdürülmesi bakımından da Sempozyumun bir milat olacağı kanaatini taşımaktayım.

“Misafir Öğrenci Faaliyetlerinin Bireyden Topluma ve Geleceğin Dünyasına Etkileri” başlıklı tebliğ sunumum ile katkı sağlayacağımı umduğum Sempozyuma tüm okurlarımızı davet ediyorum.

Eğitimci, öğrenci, akademisyen Sivil toplum temsilcisi ve misafir öğrenci faaliyetlerini önemseyen tüm okurlarımızı bu önemli programda görmekten doğrusu mutluluk duyacağım.

“Biz bir Milletiz” sloganı ile 10 yıl önce başlayan misafir öğrenci faaliyetleri öncülüğünde tüm coğrafyalarımız aydınlatması umudu ve niyazı ile..

Ayşe Müzeyyen Taşçı / Timetürk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Diğer Yazılarımız

Yazılar Foto Video

» Etkinlik Takvimi

Tüm etkinliklerimizi
inceleyin.
» Tıklayınız...

» Basın Odası

Basında federasyonumuz ile ilgili
yer alan haberler.
» Tıklayınız...

» Bültenlerimiz

Tüm bültenlerimizi
online olarak inceleyebilirsiniz.
» Tıklayınız...

» Bağıs Yapın

Bağışlarınız
bizim için önemlidir.
» Tıklayınız...